Các tập Running Man

những tập không khách mời: 12, 29, 37,  48, 60, 74, 81, 91, 98, 130, 140, 160, 165,178,187,196,197,216,222,247,267,270,276,277,280, 285, 291,

Link online Running Man:
Tiếp tục đọc

Advertisements

Mối quan hệ trong Running Man:

 

Yoo Jae Suk- Ji Suk Jin: hội những bạn già, hoa hướng dương của Jae Suk

Capture

Ngay từ những tập đầu tiên được phát sóng, tình bạn thân thiết đặc biệt giữa những chú già U40 của Running Man .Do đã quá thân thiết và hay được xếp cùng đội nên thói quen cằn nhằn nhau và “bắt nạt” nhau ngay khi có thể bằng các trò trẻ con dù là hai anh lớn trong chương trình. Tiếp tục đọc